Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Witalisa Jerzego Raczkiewicza w Gołdapi
Strona główna  
  Strona startowa
  Historia szkoły
  Nauczyciele
  Rekrutacja
  Koncerty
  O szkole - oferta edukacyjna i pomoc
  Konkursy
  Nasze sukcesy
  Rada Rodziców
  Samorząd Uczniowski
  Kontakt
  Zgromadzenia publiczne
  Zajęcia umuzykalniające
  Multimedia
  Absolwenci
  Akty prawne szkoły i inne
  Nasi sponsorzy
  Projekty i programy
  Ochrona danych osobowych
Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Anna Falińska - Przewodniczący
Magdalena Mor - Z-ca Przewodniczącego
Joanna Piela - Skarbnik
Marta Bogdan - Sekretarz
Członkowie:
Izabela Wojtas
Ewa Krętowska – Buczyńska
Agnieszka Milewska
Małgorzata Golubek
Emilia Becker
Anna Banach


 UWAGA

Od miesiąca stycznia 2020 roku wpłaty na Radę Rodziców oraz na cele oświatowe będą mogły być dokonywane jedynie przelewem.

Wpłaty na Radę Rodziców na konto:

11101013970013001391300000

Tytułem: „Wpłata na Radę Rodziców”

Ustalono wysokość kwot wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

- 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) – jedno dziecko uczące się w szkole

- 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) – dwoje i więcej dzieci uczące się w szkole


Wpłaty na cele oświatowe na konto:

16101013970013001391200000

Tytułem: „Darowizna na cele oświatowe”

Godzina  
   
Polub naszą stronę !  
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja